APIE MANE

Gimiau 1983 m. liepos 9 d. Kaune. Studijavau Vilniaus, Liucernos (Šveicarijos Konfederacija) ir Mykolo Romerio universitetuose. Įgijau biologijos srities bakalauro ir teisės magistro laipsnius.

Nuo 2011 m. dirbu LSDP Seimo narių prof. Marijos Aušrinės PAVILIONIENĖS ir dr. Giedrės PURVANECKIENĖS padėjėju. Esu keturių Seimo grupių – Moterų parlamentinės, Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių, „Parlamentarai prieš prekybą žmonėmis“ ir Tarpparlamentinių ryšių su Egipto Arabų Respublika – koordinatorius.

Eidamas Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas per penkerius veiklos metus savarankiškai parengiau ar dalyvavau rengiant: 23 įstatymų projektus, 29 pasiūlymus įstatymų projektams. Be to, per tą patį laikotarpį koordinavau 4 tarptautinių, 12 nacionalinių ir 32 spaudos konferencijų organizavimą, derinau ir dalyvavau keturiolikoje diplomatinių susitikimų su užsienio šalių pareigūnais (Švedijos karaliene, ES šalių ministrais, Europos Parlamento nariais, Europos Tarybos pranešėjais, ES nacionalinių parlamentų nariais ir kt.).

Turiu ilgametę visuomeninių organizacijų ir žmogaus teisių ekspertinės, taip pat vadybinės veiklos, socialinių judėjimų patirtį. Nuo 2004 m. esu žmogaus teises ginančios Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos pirmininkas, vienas iš asociacijos įkūrėjų. Aktyviai dalyvauju socialinėse akcijose, susijusiose su žmogaus laisvėmis ir teisėmis, taip pat pasisakau spaudoje. Kaip asociacijos narys džiaugiuosi, kad galėjome prisidėti prie LGBT bendruomenės telkimo, organizavome pirmąsias žmogaus teises palaikančių politikų rinkimines kampanijas, pradėjome kovą prieš žmonių niekinimą, grasinimus jiems viešojoje erdvėje, įkūrėme vienintelį migrantų informavimo ir konsultavimo centrą Vilniuje, dėjome pagrindus tarpkultūrinės komunikacijos supratimui ir ugdymui, aktyviai prisidėjome stabdant patyčias mokyklose, kvietėme verslą remti žmogaus teises ir kt.

2014 m. buvau išrinktas Lietuvos šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos (akredituota Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos) Tarybos nariu.

2010 – 2011 m. buvau Laikinosios Seimo narių grupės „Už lygybę“ visuomeninis padėjėjas; 2007 m. Europos Lygių galimybių metų visiems Lietuvos komiteto pirmininko pavaduotojas; 2004 – 2005 m. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ valdybos narys.


BŪTI ČIA IR DABAR

Esu laimingas gyvendamas Lietuvoje ir nemanau, kad būčiau laimingesnis kur nors kitur. Žinoma, ne viskas mane čia džiugina, ne visuomet pasiseka, tačiau šalia – mano draugai, kolegos, bendraminčiai. Kartu su jais siekiame, kad Lietuvoje įsitvirtintų pagrindiniai socialdemokratijos principai – laisvė, lygiateisiškumas ir solidarumas. Suprantu, kad aplink mus daug neteisybės – juk ne kiekvienam pasiseka gimti su sidabriniu šaukštu burnoje, bet tvirtai žinau, kad net jei visko pakeisti negali, gali bent jau tapti pokyčių dalimi. Žinau, kad dar yra žmonių, kurie nepasiduoda nevilčiai ir kartu su jais mes galime pasiekti svarbių pokyčių ir pažangos.


POLITINĖ VEIKLA

1998 m. tapau Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nariu.

2003 m. atkūriau Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Vilniaus m. skyrių, metus koordinavau jo veiklą.

2003 – 2004 m. ėjau Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos administratoriaus pareigas, koordinavau 13 naujų Sąjungos padalinių steigimą. LSDJS nariams visoje Lietuvoje kasmet rengiu ir skaitau mažiausiai bent 2 pranešimus žmogaus teisių tematika.

Nuo 2007 m. esu NK95 narys, 2008 m. buvau vienas iš DEMOS kritinės minties instituto steigėjų.

2013 – 2015 m. buvau LSDP Vilniaus m. sk. Senamiesčio poskyrio Gedimino grupės pirmininkės pavaduotojas.

Nuo 2014 m. laikraščio „Socialdemokratas“ redakcinės kolegijos narys.

Nuo 2015 m. LSDP centrinio rinkimų štabo narys.