Program


 

Każdy musi mieć swego przedstawiciela w Samorządzie i mieszkać w takim sąsiedztwie, które z dumą może nazywać swoim domem. Jednak wielu ludzi czuje sią tak, jakby ich głos nie jest słyszany, są zaniepokojeni swoją wspólnotą ludzie tracą pracę, nie czują się bezpiecznie w otaczającym środowisku i martwią się o jakość kształcenia swoich dzieci.

Możemy stworzyć lepsze Wilno w którym słychać głos każdego i ludzie współpracują w celu wzmocnienia swojej społeczności.

Wychowałem się w bardzo różnych rodzinach – z rodzicami biologicznymi, w domu dziecka, w rodzinie zastępczej, skąd wykształciłem w sobie zasadę, iż każdy uczciwy człowiek musi coś dać innym. Toteż po studiach na uniwersytetach Lucerna (Konfederacja Szwajcarska) i Michała Romera licencjat z biologii i stopień magistra prawa i postanowiłem całkowicie się poświęcić pracy ze wspólnotami. Obecnie pracuję ekspertem w zakresie prawa człowieka, doradzam członkom Sejmu i sektorowi pozarządowemu. Wcześniej byłem menadżerem projektów i organizatorem, pomagałem ludziom w nauczaniu się języka litewskiego, zgłębiałem ich widzę o różnorodności kulturowej. Dążyłem do zmniejszania odrębności socjalnej. Wilnu ludziom pomogłem w odnalezieniu godnej pracy z uczciwym zarobkiem.

W praktyce nazywam to “Polityką współpracy.” Zachęcam ludzi do jednoczenia się, aby ich głos został usłyszany i życie we wspólnotach stało się lepsze. Moja kampania wyborcza łączy ludzi ze wszystkich warstw społecznych zamieszkujących w mieście – ludzi, którzy wierzą, że pracując razem możemy stworzyć lepsze Wilno dla wszystkich.

Jeśli zostanę wybrany do Samorządu Miasta będę działał dążąc do zwiększenia prawa i możliwości wspólnotom miasta, organizacjom i starostwom. Będę kontynuował pracę z ludźmi ze wspólnot, zachęcając ich do przedsiębiorczości, która ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach i lepszy rozwój szkół.

Dołącz do nas nie tylko poprzez głosowanie. Budujmy przyszłość stolicy razem!

Osobiste preferencje, którymi będę się kierował przy podejmowaniu decyzji, kiedy będę wybrany:

 • Zaopiekować się rodzinami wychowującymi dzieci:
  • Zapewnić powszechnie dostępną, jakościową opiekę i kształcenie dzieci w przedszkolach;
  • Zwiększyć ilość i dostępność dodatkowych zająć pozalekcyjnych w szkołach, poprzez tworzenie nowych kółek: muzycznych, plastycznych, sportowych i inne;
  • Udostępnić mieszkańcom publicznych obiekty infrastruktury (pomieszczeń szkolnych, stadionów, basenów);
  • Zapewnić jakościową ochronę zdrowia dziecka.
 • Skuteczniej rozstrzygać kwestje socjalne i dotyczące prawa człowieka:
  • Zapewnić dostępne i jakościowe usługi opieki socjalnej, medycznej a w szczególności dla osób w starszym wieku i ludzi niepełnosprawnych
  • Udzielać więcej uwagi i funduszy na zmniejszenie nędzy i odrębności społecznej, dostosowania środowiska dla osób potrzebujących szczególnych potrzeb;
  • Stworzyć skuteczny system integracji cudzoziemcom mieszkającym w mieście;
  • Zwiększyć dostępność przestrzeni miasta potrzebom publicznym;
  • Zwiększać świadomość mieszkańców miasta i zapewnić przytrzymywanie się prawa człowieka;
  • Zmniejszać nierówność grup społecznych.
 • Promowanie “zielonej” gospodarki, zmniejszenie kosztów ogrzewania i usług użytkowych:
  • Nie dopuścić do prywatyzacji usług publicznych(tj. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zbierania wód powierzchniowych(deszczówki) itd.).;
  • Usuwać bariery biurokratyczne, które utrudniają rozwój w starostwach strategii energetycznej tym samym przyczyniając się do zintegrowanego rozstrzygania problemów zmian klimatu i polityki energetycznej;
  • Uintensywniać renowację bloków wielomieszkaniowych;
  • Zwiększać skalę „zielonej“ gospodarki w Wilnie łącząc ją z tworzeniem nowych miejsc pracy.
 • Rozstrzygać problemy transportu w Wilnie, promować turystykę:
  • Stworzyć warunki dla lepszej infrastruktury transportu, według możliwości zwiększać łączność transportową ze wszystkimi dzielnicami miasta;
  • Wspierać zrównoważony rozwój transportu;
  • • Poszerzać otwartość i funkcjonalność miasta dla turystyki.

 Moje decyzje nie zaprzeczają programowi Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Wilna. PROGRAM.

 

Człowiek – wartości najcenniejsza część społeczeństwa demokratycznego

 

Wszystkie ludzie rodzą się wolni i równi. Jeśli jesteśmy w stanie zapewnić to każdej osobie w jej rodzinie, społeczeństwie, państwie, wtedy zapewnimy każdemu z nas możliwość godnego życia. Państwo – jedno z gwarantów tych praw i wolności, jednak ogólne dobro nie przychodzi same. Każdy powinien przyczynić się do rozwoju Państwa i dołożyć starań, niszcząc głęboko zakorzenione stereotypy, uznając nas otaczającą różnorodność oraz zapewniając wspólną tożsamość i solidarność obywateli Litwy.