O MNIE

Urodziłem się 9 lipca 1983 r. w Kownie, ukończyłem studnia na kilku uczelniach, m.in. licencjat z biologii na Uniwersytecie Wileńskim oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Michała Romera w Wilnie (poprzedzone studiami wg programu wymiany na Uniwersytecie w Lucernie w Szwajcarii).

Od 2011 r. pracuję jako doradca dwóch posłanek do Sejmu: prof. Marija Aušrinė Pavilionienė oraz dr Giedrė Purvaneckienė (obie reprezentują Litewską Partię Socjaldemokratyczną). Obecnie jestem koordynatorem współpracy czterech grup sejmowych: Kobiety Parlamentarzystki, Parlamentarzyści Przeciwko Handlowi Ludźmi, grupa dot. Współpracy na rzecz rozwoju reprodukcyjnego zdrowia i prawa oraz grupa dot. Stosunków Międzyparlamentarnych z Arabską Republiką Egiptu.

W ciągu ostatnich pięciu lat pełnienia stanowiska doradcy dwóch posłanek do Sejmu, niezależnie przygotowałem lub uczestniczyłem w przygotowaniu 23 projektów ustaw, 29 wniosków dotyczących projektów legislacyjnych. Ponadto, w tym samym okresie, byłem koordynatorem 4 międzynarodowych i 12 krajowych konferencji oraz 32 konferencji prasowych, pomagałem przygotować i brałem udział w 14 spotkaniach dyplomatycznych z przedstawicielami innych krajów (m. in. z Królową Szwecji, ministrami UE, członkami Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącym Rady Europy, krajowymi parlamentarzystami UE).

Posiadam wieloletnie doświadczenie w działalności organizacji publicznych, jestem ekspertem w zakresie praw człowieka i ruchów społecznych. Od 2004 r. prowadzę organizację Stowarzyszenie Tolerancyjnej Młodzieży, która broni praw człowieka. Jestem jej założycielem, a także autorem wielu artykułów na temat praw człowieka. Jako członek Stowarzyszenia, cieszę się, że przyczyniliśmy się do mobilizacji społeczności LGBT, zorganizowaliśmy pierwsze kampanie wyborcze polityków, wspierających prawa człowieka. Rozpoczęliśmy walkę przeciwko stygmatyzacji i molestowaniu ludzi na portalach społecznościowych i informacyjnych. Założyliśmy jedyną dotychczas poradnię informacyjno-konsultacyjną dla migrantów w Wilnie. Mamy wiele osiągnięć w zakresie walki z zastraszaniem i przemocą psychologiczną w szkołach. Współpracujemy z przedsiębiorcami wsparcia wspierającymi prawa człowieka.

Od 2014 r. jestem członkiem rady Stowarzyszenia Planowania Rodziny i Zdrowia Seksualnego na Litwie, które jest akredytowane przez IPPF (International Planned Parenthood Federation).

W latach 2010-2011 byłem pomocnikiem społecznym Tymczasowej Grupy Członków Sejmu „Za Równość“; w 2007 r. byłem zastępcą przewodniczącego Komitetu Litwy, Europejskiej Komisji Równych Szans dla Wszystkich; w latach 2004 – 2005 byłem członkiem zarządu Stowarzyszenia Organizacji Wileńskiej Młodzieży "Okrągły Stół".