APIE MANE

Gimiau 1983 m. liepos 9 d. Kaune. Studijavau Vilniaus, Liucernos (Šveicarijos Konfederacija) ir Mykolo Romerio universitetuose. Įgijau biologijos srities bakalauro ir teisės magistro laipsnius.

Nuo 2011 m. dirbu LSDP Seimo narių prof. Marijos Aušrinės PAVILIONIENĖS ir dr. Giedrės PURVANECKIENĖS padėjėju. Esu keturių Seimo grupių – Moterų parlamentinės, Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių, „Parlamentarai prieš prekybą žmonėmis“ ir Tarpparlamentinių ryšių su Egipto Arabų Respublika – koordinatorius.

Eidamas Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas per penkerius veiklos metus savarankiškai parengiau ar dalyvavau rengiant: 23 įstatymų projektus, 29 pasiūlymus įstatymų projektams. Be to, per tą patį laikotarpį koordinavau 4 tarptautinių, 12 nacionalinių ir 32 spaudos konferencijų organizavimą, derinau ir dalyvavau keturiolikoje diplomatinių susitikimų su užsienio šalių pareigūnais (Švedijos karaliene, ES šalių ministrais, Europos Parlamento nariais, Europos Tarybos pranešėjais, ES nacionalinių parlamentų nariais ir kt.).

Turiu ilgametę visuomeninių organizacijų ir žmogaus teisių ekspertinės, taip pat vadybinės veiklos, socialinių judėjimų patirtį. Nuo 2004 m. esu žmogaus teises ginančios Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos pirmininkas, vienas iš asociacijos įkūrėjų. Aktyviai dalyvauju socialinėse akcijose, susijusiose su žmogaus laisvėmis ir teisėmis, taip pat pasisakau spaudoje. Kaip asociacijos narys džiaugiuosi, kad galėjome prisidėti prie LGBT bendruomenės telkimo, organizavome pirmąsias žmogaus teises palaikančių politikų rinkimines kampanijas, pradėjome kovą prieš žmonių niekinimą, grasinimus jiems viešojoje erdvėje, įkūrėme vienintelį migrantų informavimo ir konsultavimo centrą Vilniuje, dėjome pagrindus tarpkultūrinės komunikacijos supratimui ir ugdymui, aktyviai prisidėjome stabdant patyčias mokyklose, kvietėme verslą remti žmogaus teises ir kt.

2014 m. buvau išrinktas Lietuvos šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos (akredituota Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos) Tarybos nariu.

2010 – 2011 m. buvau Laikinosios Seimo narių grupės „Už lygybę“ visuomeninis padėjėjas; 2007 m. Europos Lygių galimybių metų visiems Lietuvos komiteto pirmininko pavaduotojas; 2004 – 2005 m. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ valdybos narys.