DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

Od 1998 r. jestem członkiem Unii Młodzieży Socjaldemokratycznej Litwy;

W 2003 r. odnowiłem działalność wileńskiego oddziału Unii Młodzieży Socjaldemokratycznej Litwy, przez rok byłem jej koordynatorem;

W latach 2003 – 2004 pełniłem obowiązki administratora - koordynowałem założenie 13-u nowych jednostek Unii. Co roku przygotowuję i wygłaszam, co najmniej dwa raporty na temat zagadnień związanych z prawami człowieka dla wszystkich członków Unii Młodzieży Socjaldemokratycznej Litwy (LSDJS).

Od 2007 r. jestem członkiem „Nowej Lewicy 95“( NK95). W 2008 roku zostałem jednym z założycieli Instytutu krytycznego myślenia DEMOS.

W latach 2013 – 2015 pełniłem obowiązki wiceprezesa LSDP w grupie Giedymina, pododdziału Stare Miasto, oddziału miasta Wilna.

Od 2014 r. jestem członkiem rady redakcyjnej gazety „Socialdemokratas” („Socjaldemokrata”).

Od 2015 r. jestem członkiem Głównego sztabu wyborczego Socjaldemokratycznej Partii Litwy.