POLITINĖ VEIKLA

1998 m. tapau Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nariu.

2003 m. atkūriau Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Vilniaus m. skyrių, metus koordinavau jo veiklą.

2003 – 2004 m. ėjau Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos administratoriaus pareigas, koordinavau 13 naujų Sąjungos padalinių steigimą. LSDJS nariams visoje Lietuvoje kasmet rengiu ir skaitau mažiausiai bent 2 pranešimus žmogaus teisių tematika.

Nuo 2007 m. esu NK95 narys, 2008 m. buvau vienas iš DEMOS kritinės minties instituto steigėjų.

2013 – 2015 m. buvau LSDP Vilniaus m. sk. Senamiesčio poskyrio Gedimino grupės pirmininkės pavaduotojas.

Nuo 2014 m. laikraščio „Socialdemokratas“ redakcinės kolegijos narys.

Nuo 2015 m. LSDP centrinio rinkimų štabo narys.